Cáo phó: ông cố Phêrô, thân phụ Linh mục Giuse Nguyễn Kinh (quản xứ An Hải, hạt Hội An)