Cha Phaolô Phạm Thanh Thảo nhận quản xứ giáo xứ Phước Tường (09/10/2020)