Chúc mừng lễ quan thầy của Cha quản nhiệm Giuse Nguyễn Thanh Tùng