Cung nghinh và Chầu Thánh Thể: Mừng kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phận Đà Nẵng – 21h30 30.5.2023