ĐGM Chủ tịch Ủy ban Văn Hóa Giuse Đặng Đức Ngân đúc kết và tri ân hội thảo