Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI, người thợ khiêm nhường trong vườn nho của Chúa, đã về nhà Cha