Duong Global đến Phước Kiều để tìm hiểu về hoạt động truyền giáo của các giáo sĩ Bồ Đào Nha