Giáo họ Phaolô Bường Giáo xứ Chính Tòa hành hương Đền Thánh Anrê (10/11/2018)