GP Đà Nẵng: Kinh cầu cho giáo phận dịp 60 năm thành lập (1963-2023)