HĐGM Việt Nam: Thông báo về tiến trình tham gia Thượng Hội đồng Giám mục tại các giáo phận