Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư gửi cộng đồng dân Chúa về một số lưu ý trong đời sống Đức Tin