Khóa II Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội tạ ơn 35 năm hồng ân linh mục