Nghi thức Tuyên xưng Đức tin của Đức cha Đa-minh Đặng Văn Cầu – tân Giám mục giáo phận Thái Bình