Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi lần thứ ba, 23.7.2023