Tâm thư của ĐGM Giuse gửi cộng đoàn trong dịp “Quyên góp xây dựng nhà hưu dưỡng linh mục giáo phận“.