Tâm tình của Đức cha Giáo phận nhân Năm Thánh tôn vinh các Thánh tử đạo Việt Nam.