TGM Đà Nẵng: TB về Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 137 năm Đức Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu