TGM Đà Nẵng: Thông báo 01/09.2020 v/v tĩnh tâm LM và thánh lễ mừng ngân khánh của cha Giuse Nguyễn Kim Nhật