TGM Đà Nẵng: Thông báo Thánh lễ cầu nguyện cho Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách