Thánh lễ an táng Đức cố Giáo hoàng Biển Đức XVI – 15:30 (giờ Việt Nam), thứ Năm, 05.01.2023