Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Ngọc Quang (06/6/2020)