Thánh lễ khai mạc Đại hội Đức Mẹ Trà Kiệu: Kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phận Đà Nẵng – 16h00 30.5.2023