Thánh lễ mừng bổn mạng và nghi thức nhận quản xứ giáo xứ Hòa Minh (11/10/2020)