Thánh lễ tạ ơn Bế mạc HNTN HĐGM Việt Nam kỳ I/2023 & Khánh thành TTMV giáo phận Vinh