Thánh lễ tạ ơn kỉ niệm 135 năm xây dựng nhà thờ Chính tòa Hà Nội