Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 134 năm Đức Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu vào 17g00 11/9/2019