Thư mời tham dự hành hương thường niên La Vang vào 14-15/8/2019 của tổng giáo phận Huế