Trực tiếp tại TTTM Trà Kiệu: Thánh lễ bế mạc đại hội hành hương 2019