Trực tuyến: Dâng hoa và cầu nguyện (15:30 – 14.8.2022) – Hành hương La Vang 2022