Trực tuyến: Phép lành Urbi et Orbi, 17g00 – 17.4.2022 (giờ Việt Nam)