Trực tuyến: Rước kiệu & Thánh lễ bế mạc Đại hội Đức Mẹ Trà Kiệu (14:30 | 31-5-2024)