Trực tuyến: Thánh lễ khai mạc Đại hội Đức Mẹ Trà Kiệu (17:00 | 30-5-2024)