Trực tuyến: Thánh Lễ Phục sinh do ĐTC Phanxicô chủ sự và ban Phép lành Urbi et Orbi (16g00 – 12/4/2020)