🔴 Trực tuyến: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC – giáo phận Đà Nẵng, 19/6/2020