Trực tuyến: Thuyết trình về chủ đề hành hương (14:00 – 14.8.2022) – Hành hương La Vang 2022