Trực tuyến: Thánh lễ khai mạc ngày hành hương Đền Thánh Anrê Phú Yên 2020