Truyền hình trực tiếp: Phép lành toàn xá Urbi et Orbi Phục Sinh (09/4/2023)