Video: TGM Giuse Nguyễn Chí Linh trả lời phỏng vấn sau khi tham dự Hội nghị về bảo vệ trẻ em tại Vatican