Video: Thánh lễ Giỗ đầu Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc (07/3/2019)