VIDEO: Ý cầu nguyện tháng 10/2019 của Đức Giáo hoàng Phanxicô