Ý cầu nguyện tháng 4/2020 của ĐGH: SỰ GIẢI THOÁT KHỎI NHỮNG THỨ GÂY NGHIỆN