Ý nghĩa huy hiệu của Đức cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ, tân giám mục Nha Trang